Monday, April 14, 2014

Murid lewat hadir

Setiap hari ada sahaja murid yang lewat hadir ke sekolah. Mereka akan dikumpulkan, dicatat nama dan diberi nasihat oleh Guru Disiplin agar hadir ke sekolah lebih awal pada masa depan. Semoga mendapat kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak hadir ke sekolah lebih awal atau pada masa yang telah ditetapkan agar anak-anak lebih bersedia untuk menghadapi pelajaran.
Murid-murid yang hadir lewat pagi tadi diberi nasihat oleh Guru Disiplin; Cikgu Shahrizal

No comments:

Post a Comment