Monday, January 10, 2011

Pelaksanaan Ujian Diagnostik Tahun 6 2011

Pada hari ini bermula perjuangan murid-murid tahun 6, menjawab soalan-soalan ujian diagnostik. Ujian ini dijalankan untuk mendapat maklumat awal kekuatan dan kelemahan setiap murid dalam mata pelajaran UPSR.  Pelbagai aktiviti dan langkah akan dijalankan untuk meningkatkan pencapaian murid susulan daripada dapatan pencapaian murid dalam ujian ini.

Berikut panorama murid-murid menjawab soalan-soalan ujian :
No comments:

Post a Comment