Tuesday, February 8, 2011

Visi dan Misi Sekolah

Visi dan Misi telah ditukar kepada yang baru mulai 23 April 2010 iaitu tarikh akhir memasukkan maklumat NKRA.

VISI: Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Melahirkan insan yang berilmu, seimbang dan harmonis.

MISI: Membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti.

Dasar Kualiti: Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana bertekad untuk memastikan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, cekap dan berkualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan.

No comments:

Post a Comment