Friday, February 1, 2013

TAZKIRAH JUMAAT (1/2/2013)
Tajuk : Tanggungjawab sebagai seorang pelajar/murid
1 . Tanggungjawab pelajar terhadap Tuhan .
·         Wajib taat kepada perintah Allah buat apa yang di suruh dan tinggal apa yang dilarang.
·         Menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama.
·         Mendalami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.
2. Tanggungjawab pelajar terhadap diri sendiri.
·         Menjaga kebersihan diri dari segi fizikal, mental dan rohani kerana Allah SWT.
·         Bersopan, Jujur dan amanah.
·         Menghargai masa dan menepati masa untuk melakukan perkara yang berfaedah
3. Tanggungjawab pelajar terhadap guru.
·         Patuh pada arahan guru yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.
·         Menghormati guru dan kakitangan sekolah.
·         Menerima teguran guru dengan positif.
4. Tanggungjawab pelajar terhadap sesama pelajar
  •              Menghormati hak asasi sesama pelajar.
  •          Sabar dan bertolak ansur
  •          Bersopan, jujur dan amanah
  •  

No comments:

Post a Comment