Sunday, February 23, 2014

Laporan Analisis Kehadiran Kokurikulum Unit Beruniform Sesi Pagi Kali Keempat 2014

TARIKH : 19 FEBRUARI 2014            KALI KE-4  / 12           MASA : 2.00 – 4.00 PETANG

UNIT
BILANGAN GURU
BILANGAN MURID
PERATUS MURID (%)
PENGAKAP

5/10

174/207

84.1
PANDU PUTERI TUNAS

8/11
119/135

88.1
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
6/14
127/193

65.8
PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA
11/11
96/106

90.6

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
6/9
109/138
79.0
JUMLAH
36/69
625/779
80.23

JUMLAH KEHADIRAN MURID : 625/779                                              PERATUS :  80.23%
JUMLAH KEHADIRAN GURU   : 36/69                                                  PERATUS :  52.2%
PERATUS GURU MEMAKAI UNIFORM : 82.2%

ULASAN  PENYELARAS : 
1. Semua murid berkumpul mengikut kelas terlebih dahulu untuk diambil kedatangan.
2. Selesai urusan kedatangan, murid-murid bergerak ke lokasi perjumpaan.

Laporan disediakan oleh :
Mazzaini bt Muda.


No comments:

Post a Comment