Tuesday, January 26, 2010

Program j-QAF

Dasar-Dasar Umum
 1. j-QAF adalah akronim bagi jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain. Ia dijalankan mengikut jadual waktu Pendidikan Islam sedia ada di sekolah (6 waktu seminggu). Walau bagaimanapun bagi mata pelajaran Bahasa Arab, tambahan 2 waktu perlu dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi persekolahan (Pekeliling Pelaksanaan Program j-QAF Bil 13/2004). Begitu juga bagi komponen program Tasmik, tambahan sekurang-kurangnya 2 waktu lagi perlu dibuat di luar waktu rasmi persekolahan (Buku Panduan Dasar j-QAF halaman 4). Berikut ialah pecahan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam:
 • Tahun 1: 6 bulan pertama (4Q+2J+2BA), 6 bulan kedua (3Q+2US+1J+2BA)
 • Tahun 2-6: 6 bulan pertama (4Q+1US+1J+2BA), 6 bulan kedua (2Q+3US+1J+2BA)
 • Tahun 1-6: sepanjang tahun (sekurang-kurang 2 waktu Tasmik) di luar jadual waktu rasmi persekolahan
 1. Peruntukan masa seminggu sebanyak 1380 minit (46 waktu) bagi tahap 1 dan 1500 minit (50 waktu) bagi tahap 2 (rujuk SPI Bil 11/2002: Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris)
 2. Guru GPI Program j-QAF adalah guru luar norma yang dilarang mengajar subjek lain selain daripada Pndidikan Islam dan bahasa Arab program j-QAF

Model Pemulihan Jawi

 1. Pihak sekolah perlu mewujudkan satu kelas pemulihan jawi
 2. Model pemulihan jawi dijalankan secara berasingan antara kelas jawi sedia ada. GPI sedia ada akan mengajar seperti biasa di dalam kelas jawi secara berseorangan. Sementara itu seorang guru GPI j-QAF akan mengajar kelas pemulihan jawi juga secara individu di tempat berasingan (seperti di bilik j-QAF)
 3. Bilangan murid pemulihan jawi tidak boleh melebihi daripada 10 orang

Model Tasmik

 1. Dilaksankan di luar jadual waktu rasmi persekolahan sama ada selepas waktu rasmi persekolahan atau hari Sabtu minggu kedua dan keempat atau sewaktu aktiviti kokurikulum atau waktu yang difikirkan sesuai oleh pihak pentadbir
 2. Semua GPI wajib terlibat dengan program tasmik, manakala guru-guru akademik yang berkemampuan adalah digalakkan membantu
 3. Pentadbir perlu memastikan bahawa guru-guru yang terlibat dengan tasmik dikira waktu rasmi bagi mereka dan dikehendaki menulis rancangan harian seperti P&P biasa dan dicatat di dalam jadual waktu individu tersebut
 4. buku Rekod Bacaan Murid hendaklah dicatat oleh guru selepas setiap kali waktu P&P dijalankan

Model 6 Bulan Khatam Al-Quran

 1. P&P kaedah iqra' digunakan pada 6 bulan pertama tahun 1. Sementara aspek khatam al-Quran dilaksanakan pada 6 bulan pertama tahun 2 hingga tahun 6
 2. Buku Rekod Bacaan Murid hendaklah dicatat oleh guru selepas setiap kali waktu P&P dijalankan
 3. Bagi murid-murid yang belum menguasai al-Quran, P&P dijalankan dengan menggunakan 2 kaedah iaitu kaedah Jibril iaitu Baca Ikut Guru (BIG) dan kembali kepada iqra' masing-masing.

Model Bahasa Arab

 1. P&P dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan oleh pentadbir sebanyak 2 waktu seminggu sama ada digabungkan atau berasingan
 2. Hanya seorang guru yang mengajar Bahasa Arab. Jika GPI j-QAF major BA tiada, maka GPI j-QAF major Pendidikan Islam wajib mengambil alih tugas tersebut
 3. Pentadbir perlu memohon PCG Bahasa Arab sama seperti PCG mata pelajaran lain

Model Kem Bestari Solat

 1. Merupakan aktiviti kokurikulum yan gmesti dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun di tempat yang sesuai dan dimasukkan ke dalam takwim persekolahan. Cadangan tarikh adalah Kem 1 (Mac), Kem 2 (awal Mei), Kem 3 (Julai) dan Kem 4 (September)
 2. Peruntukan kewangan diperolehi daripada duit aktiviti panitia Pendidikan Islam (SuWA), Kementerian Pelajaran Malaysia, sumbangan PIBG dan lain-lain
 3. Semua guru terlibat dengan program KBS seperti mana acara sukan sekolah
 4. Pelaksanaan KBS adalah di luar waktu rasmi persekolahan

No comments:

Post a Comment