Monday, January 25, 2010

Ujian Diagnostik Tahun 6

Hari ini bermulanya perjuangan murid-murid tahun 6 menduduki Ujian Diagnostik. Ujian ini dijalankan adalah bertujuan untuk:

  • mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid dalam setiap mata pelajaran.
  • mengambil langkah-langkah awal untuk membaiki kelemahan murid serta meningkatkan lagi prestasi murid.
  • membiasakan diri murid dengan soalan-soalan berformat UPSR.
Semoga berjaya kepada murid-murid dan selamat menanda kepada semua guru. Sesungguhnya kerjasama yang erat mampu memberi impak berkesan terhadap prestasi murid.

No comments:

Post a Comment