Monday, June 7, 2010

'Spot Check' Kekemasan Diri Murid

' Spot Check' Kekemasan Diri Kali ke-2 akan dilaksanakan selepas cuti sekolah ini. Ia bertujuan untuk memastikan semua murid sentiasa berdisiplin dan kemas sepanjang masa mengikut piawaian peraturan sekolah. Pemeriksaan adalah merangkumi aspek kebersihan diri (pakaian uniform sekolah, kasut dan stoking) dan kekemasan diri (rambut, kuku, pemakaian tandanama dan lencana sekolah).

Diharap ibu bapa dapat memastikan anak masing-masing mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan.

Harap maklum.

No comments:

Post a Comment