Thursday, October 13, 2016

Ujian Aptitud Am Tahun 3 (2016)

Ujian Aptitud Am Tahun 3 akan dilaksanakan kepada semua murid Tahun Tiga termasuk murid PPKI.

Ujian Aptitud Tahun 3 untuk murid aliran perdana:
Tarikh: 21 Oktober 2016
Hari: Jumaat
Masa: 4.00 petang hingga 5.00 petang

Ujian Aptitud Tahun 3 untuk murid PPKI:
Tarikh: 21 Oktober 2016
Hari: Jumaat
Masa: 8.00 pagi hingga 9.30 pagi

No comments:

Post a Comment