Thursday, November 30, 2017

Mesyuarat Kakitangan

Mesyuarat Kakitangan Sekolah termasuk pekerja pembersihan swasta telah diadakan dengan penuh semangat kekeluargaan. Terima kasih banyak khususnya kepada pekerja swasta sekolah yang banyak membantu pentadbir serta guru-guru sekolah dalam meningkatkan kebersihan. Peranan "cleaner" dalam melancarkan program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah tidak dapat disangkal lagi. Pihak sekolah sangat terhutang budi dengan semua pekerja yang dianggap seperti adik-beradik.
   Terima kasih juga kepada staf yang merupakan tulang belakang utama sekolah. Mereka berjaya melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh komitmen walaupun kapasiti murid, guru dan fizikal sekolah sangat besar.
   Alhamdulillah mesyuarat telah memberi ruang kepada semua kakitangan berkongsi pendapat serta membincangkan masalah dalam suasana pemuafakatan yang jitu. Semoga SKTPP akan terus berjaya dan gemilang hasil kesatuan dan kesungguhan semua warga...

No comments:

Post a Comment