Thursday, February 11, 2010

LINUS SARINGAN LISAN (MATEMATIK)

  • Ditadbir pada 1-28 Februari 2010
  • Semua murid Tahun 1 perlu menduduki saringan lisan ini
  • Ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak lebih 3 orang)
  • Mengikut urutan soalan/12 konstruk
  • Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula mana-mana konstruk yang belum dikuasai murid
  • Murid ditaksir secara telus dan jujur
  • Murid menguasai sesuatu konstruk jika dapat menjawab betul kedua-dua item yang mengukur konstruk tersebut

SELEPAS PROSES SARINGAN

  • murid yang dapat menguasai konstruk 1 – 10 dikategorikan TELAH MENGUASAI asas numerasi – murid ini meneruskan pembelajaran di kelas Arus Perdana
  • murid yang tidak menguasai 10 konstruk itu, perlu dikenalpasti konstruk mana yang belum dikuasai – guru akan membuat diagnosis mengapa murid ini gagal sesuatu konstruk
  • seterusnya barulah diadakan program LINUS atau program khas murid bermasalah pembelajaran sebelum saringan seterusnya dibuat iaitu Saringan Bertulis pada 1 – 5 Mac 2010

Proses diagnosis dan program LINUS dilakasanakan oleh guru kerana HANYA guru yang layak dan wajar melaksanakan tugasan tersebut. Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan kesemua 12 konstruk dikuasai murid.

No comments:

Post a Comment