Monday, February 15, 2010

01.02.2010: Pengurusan Tertinggi Pendidikan

Y.A.B. TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN BIN MOHD. YASSIN
Menteri Pelajaran Malaysia
(Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran),

Pejabat Timbalan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Barat,Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.


Y.B. DATUK IR. DR. WEE KA SIONG
Timbalan Menteri Pelajaran I

Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10, Blok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
Y.B. DR. HAJI MOHD. PUAD ZARKASHI
Timbalan Menteri Pelajaran II

Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10, Blok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.

Y.Bhg. Dato' Dr. Zulkurnain B. Hj. Awang
Ketua Setiausaha KPM

Y.Bhg. Dato' Hj. Alimuddin B. Hj. Mohd Dom
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia


En. Sulaiman bin Wak
Pengarah Pelajaran Selangor
Hj. A.Rahman b. Hj. Ngit
Pegawai Pelajaran Daerah Sepang

No comments:

Post a Comment