Friday, November 20, 2020

PdPR secara atas talian Google Meet - 3 Nokia

Tarikh: 20 November 2020

Kelas: 3 Nokia

Mata pelajaran: Pendidikan Kesihatan (Membina peta bulatan tentang Snek Pilihan Tepat)

Nama Guru: Puan Siti Aisah binti Hanafi

No comments:

Post a Comment