Tuesday, May 11, 2021

Kerja-Kerja Mengecat Dinding Sekolah

Dalam siri menceriakan sekolah, kerja-kerja mengecat dinding diteruskan. Semoga segar mata memandang dan warganya sentiasa bersemangat datang ke sekolah..


No comments:

Post a Comment