Wednesday, March 7, 2012

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 (PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN NOVEMBER DAN SPM ULANGAN JUN 2012)

Pendaftaran calon persendirian SPM November dan SPM Ulangan (Jun) adalah seperti berikut:-

Tarikh Buka Pendaftaran SPM November/SPM Ulangan (Jun) : 1 Mac 2012

Tarikh Tutup Pendaftaran SPM November/SPM Ulangan (Jun) : 31 Mac 2012

Pihak Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Selangor akan membuat pendaftaran di atas di Daerah Sepang pada 23 Mac 2012 (Jumaat) jam 9.30 pagi - 4.30 petang. Bagi tarikh-tarikh yang lain, calon-calon dikehendaki membuat pendaftaran di Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Selangor.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

No comments:

Post a Comment