Friday, March 16, 2012

SENARAI TUGAS KPT

KETUA PEMBANTU TADBIR N26

 1. Menyelia, membimbing dan membuat penyeliaan kerja dalam semua urusan berkaitan pentadbiran, perkhidmatan, kewangan sekolah serta disiplin bagi staf sokongan sekolah.
 2. Menyemak dan menyelenggara Panjar Wang Runcit
 3. Urusetia Jawatankuasa Kewangan Sekolah
 4. Urusetia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
 5. Menyemak urusan pembelian dan pembayaran dan menandatangani baucer bayaran
 6. Memasukan kutipan dan hasil ( Sewa Kantin dan Kedai Buku) ke dalam bank dengan kuasa yang telah diberi oleh Guru Besar.
 7. Menyedia dan menjadi Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan menandatangani LNPT semua staf sokongan.
 8. Menyemak dan menandatangan ringkas buku tunai sekolah yang disediakan oleh Pembantu Tadbir sebelum ditandatangan pengesahan Guru Besar.
 9. Menyemak dan mendatangani baucer-baucer pembayaran dan Sijil Gaji Akhir.
 10. Membantu pengurusan dan penyeliaan kerja penyelenggaraan,peralatan mesin/perabot sekolah,bangunan,kebersihan dan keceriaan serta keselamatan kawasan sekolah:-
 • Lawatan Pegawai JKR
 • Kerosakan tandas/bangunan
 • Kerosakan elektrik
 • Kerosakan bekalan air
 • keceriaan sekolah
 • Kawalan keselamatan
11. Membantu memasukkan wang sekolah ke bank
12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar dari semasa ke semasa

No comments:

Post a Comment