Wednesday, March 14, 2012

SENARAI TUGAS GPK KOKURIKULUM

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. PENGURUSAN KURIKULUM:
1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.
1.2 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik.
1.4 Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lancar.
1.5 Merancang program unjuran keluar bilik darjah.

2. KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUAN DAN KELAB):
2.1 Merancang takwim kegiatan setiap bidang.
2.2 Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.

3. PENGURUSAN:
3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
3.3 Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil penjelasan.
3.4 Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan program khas untuk mereka.


4. PEMBANGUNAN DIRI STAF:
4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah bagi kemudahan pelajar.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras kurikulum/kokurikulum bersepadu.

5. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:
5.1 Menyertai kursus kokurikulum.
5.2 Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu.

6. SUKAN DAN PERMAINAN:
6.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/permainan di semua peringkat.
6.2 Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.


7. KELAB/PERSATUAN:
7.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

8. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:
8.1 Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.
8.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

9. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH:
9.1 Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.
9.2 Menjaga dan membina kemudahan / kelengkapan peralatan sukan, mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala pusingan.
9.3 Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.
9.4 Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan oleh jabatan atau kementerian.
9.5 Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri.
9.6 Mengadakan jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk murid sekolah.
9.7 Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/ MSST/ MSSM.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

1. PENGURUSAN KURIKULUM

1.1

Merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajarnya.

1.2

Melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.

1.3

Menggunakan ABM dengan betul dan sistematik.

1.4

Menentukan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani berjalan lancar.

1.5

Merancang program aunjuran keluar bilik darjah.

2. KOKURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM, PERSATUAN & KELAB.

2.1

Merancang takwim permainan setiap bidang.

2.2

Memilih kumpulan peserta elit sekolah.

2.3

Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.

2.4

Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.

2.5

Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid.

3. PENGURUSAN

3.1

Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.

3.2

Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum sekolah.

3.3

Menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti kokurikulum yang dirancang telah diambil.

3.4

Membantu dan menguruskan segala penerbitan sekolah.

3.5

Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaan sekolah.

3.6

Menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi rumah.

3.7

Mengurus dan menyelia setiap peralatan kokurikulum.

3.8

Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.

3.9

Mengenalpasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan program khas untuk mereka.

4. PEMBANGUNAN DIRI MURID

4.1

Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.

4.2

Menganggotai Jawatankuasa Kokurikulum / Kurikulum yang dibentuk oleh sekolah bagi kemudahan murid.

4.3

Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.

4.4

Menyelaras Kurikulum / Kokurikulum bersepadu.

5. PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY)

5.1

Menyertai kursus kokurikulum.

5.2

Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.

5.3

Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.

No comments:

Post a Comment