Murid 2013

... SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP

Thursday, February 11, 2010

LINUS SARINGAN LISAN (MATEMATIK)

  • Ditadbir pada 1-28 Februari 2010
  • Semua murid Tahun 1 perlu menduduki saringan lisan ini
  • Ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak lebih 3 orang)
  • Mengikut urutan soalan/12 konstruk
  • Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula mana-mana konstruk yang belum dikuasai murid
  • Murid ditaksir secara telus dan jujur
  • Murid menguasai sesuatu konstruk jika dapat menjawab betul kedua-dua item yang mengukur konstruk tersebut

SELEPAS PROSES SARINGAN

  • murid yang dapat menguasai konstruk 1 – 10 dikategorikan TELAH MENGUASAI asas numerasi – murid ini meneruskan pembelajaran di kelas Arus Perdana
  • murid yang tidak menguasai 10 konstruk itu, perlu dikenalpasti konstruk mana yang belum dikuasai – guru akan membuat diagnosis mengapa murid ini gagal sesuatu konstruk
  • seterusnya barulah diadakan program LINUS atau program khas murid bermasalah pembelajaran sebelum saringan seterusnya dibuat iaitu Saringan Bertulis pada 1 – 5 Mac 2010

Proses diagnosis dan program LINUS dilakasanakan oleh guru kerana HANYA guru yang layak dan wajar melaksanakan tugasan tersebut. Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan kesemua 12 konstruk dikuasai murid.

No comments:

Post a Comment