... SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...

Wednesday, November 30, 2011

Surat Penurunan Kuasa

Dengan segala hormatnya surat JPNS>MEN 600-1/45 Jld. 2 (1) dirujuk.

Sukacita dimaklumkan, bahawa Jabatan ini telah memutuskan bahawa urusan kemasukan murid dari sekolah agama/kerajaan negeri/sekolah persendirian dan belajar semula ke sekolah rendah/menengah bantuan penuh kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing berkuat kuasa mulai 1 November 2011.

Sekian dimaklum, terima kasih.

No comments:

Post a Comment