... SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...

Wednesday, March 14, 2018

Pelaksanaan LINUS 2.0 Saringan 1 (Tahun 1, 2 dan 3 )

Dimaklumkan bahawa semua murid Tahun 1, 2 dan 3 akan menjalani Saringan 1 LINUS 2.0 (Literacy and Numeracy Screening) mulai 1 Mac 2018 hingga 20 April 2018.  Saringan ini akan dijalankan dalam bentuk lisan dan bertulis seperti ketetapan di bawah:-

Mata Pelajaran (Kemahiran)
Lisan / Membaca
Bertulis / Menulis
Literasi Bahasa Melayu
(Tahun 3)
1 Mac 2018
hingga
6 April 2018
8 April 2018
hingga
20 April 2018
Literasi Bahasa Inggeris
(Tahun 1, 2 dan 3)
Matematik (Numerasi)
(Tahun 3)

Saringan ini bertujuan untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

Disediakan oleh:
Nurul Azean binti Mohd Salleh

No comments:

Post a Comment